Velkommen til Skoletek sin netthandel.

Produkter til teknologi og design

Med Kunnskapsløftet kom faget Teknologi og design (ToD) inn i norsk skole - med egne kunnskapsmål. Skoletek leverer materiell til faget.

For mange er det noe uklart hva det flerfaglige emnet egentlig skal inneholde. Det skal i første rekke organiseres innenfor fagene naturfag, matematikk og kunst- og håndverk, men det kan absolutt være en fordel å trekke inn andre fag også. Det sentrale er at det hele skal resultere i et konkret produkt. Det handler ikke bare om teknikk, det skal heller ikke være et sløydfag, men det skal dreie seg om prosessen fra idè til ferdig produkt. Intet mindre!

Vi i Skoletek har mange års erfaring med teknologi og designprosjekter i skolen, og kan hjelpe med praktiske råd og veiledning. Bare ta kontakt.